Korisničke upute za korištenje Portala

 


1. PRISTUP SUČELJU

 

Pristup Kulić & Sperk korisničkom sučelju za upravljanje dokumentima može se pristupiti otvaranjem bilo kojeg internet pretraživača (Chrome, Firefox, Safari,...) te posjećivanjem stranice:

 

https://kulic_sperk.decod.io/

 

nakon čega se korisniku otvara zaslon za unos korisničkih podataka (Slika 1), gdje se unose email i lozinka pojedinog korisnika.

 

Slika 1: Zaslon za unos korisničkih podataka

 

Nakon uspješne prijave, korisniku se prikazuje zaslon glavnog izbornika za upravljanje dokumentima koji se sastoji od dva glavna dijela, Tasks i Support Tickets.

 

 

 

2. SUPPORT TICKETS IZBORNIK

 

Support Ticket predstavlja jedinstveni zapis u interakciji između korisnika i pružatelja softverske usluge u kojem korisnik može izraziti upit pružatelju vezan za funkcionalnosti programa ili aplikacije. Support tickets izbornik (Slika 2) korisniku pruža pregled u postojeće zapise, te daje mogućnost otvaranja novoga.

 

Slika 2: Support Tickets izbornik

 

Odabirom +Submit a Ticket opcije otvara se forma za unos novoga zapisa (Slika 3) u kojem korisnik redom popunjava sljedeća polja:

·        Name – Ime korisnika ili naziv subjekta koji unosi Ticket.

·        Email – Kontakt adresa na koju pružatelj usluge može poslati odgovor ili zatražiti više informacija o konkretnom Ticketu.

·        Category – Selekcijsko polje u kojem korisnik odabire vrijednost Technical Support ako se radi o tehničkom zahtjevu ili vrijednost Billing Issues ako je u pitanju problematika vezana za fakturiranje.

·        Subject –Naslov s kratkim opisom Ticketa.

·        Add Attachments – Odabir opcije Choose Files otvara pretraživač koji omogućuje upload datoteke s računala korisnika.

·        Description – Polje za detaljan opis Ticketa.

·        Submit Ticket – Opcija za potvrdu i unos Ticketa.

Slika 3: Forma za unos Support Ticketa

 

 

 

3. TASKS IZBORNIK

 

Tasks zapisi su koji predstavljaju pojedinačne zadatke vezane za konkretne projekte. Pristupiti im se može kroz tablični prikaz u Tasks izborniku (Slika 4).Slika 4
: Tasks izbornik

 

Odabirom nekog od Taskova (klikom na neko od fiskalnih razdoblja unutar vrsta posla) korisnik može pristupiti formi, odnosno detaljnom prikazu Taska (Slika 5) na kojemu se mogu vidjeti sljedeće informacije:

·        Attached files – Popis postojećih datoteka u privitku Taska.

·        Naziv

·        Status Taska

·        Date – Datum unosa taska

·        Reported by: Podatci osobe koja je unijela Task

·        Description – Opis Taska

·        Message and communication history – Popis postojećih poruka i mogućnost unosa nove


Slika 5: Forma Taska

 

 

4.    UPRAVLJANJE TABLICAMA

 

Svakom tablicom u korisničkom sučelju sustava može se detaljno upravljati upotrebom alatne trake za upravljanje (Slika 6).

 

Slika 6: Alatna traka za upravljanje tablicama

 

1.      Opcija Sort By omogućuje sortiranje po željenom kriteriju:

                                                    i.     Newest – Sortira zapise po vremenskom kriteriju postavljajući najnovije na prvo mjesto.

                                                   ii.     Title –Zapisi se sortiraju po abecednom redu.

                                                  iii.     Stage – Kriterij sortiranja je u ovom slučaju status zapisa.

                                                  iv.     Last Stage Update – Odabirom ove vrijednosti polja Sort By na prvo će mjestu biti iskazani zapisi na kojima se promjena statusa dogodila u najnovijem datumu.

2.      Opcija Filter By filtrira zapise po postavljenom kriteriju i prikazuje samo one zapise koji zadovoljavaju određen filtar, npr.:

                                                    i.     All – Prikazuje sve dostupne zapise.

                                                   ii.     Current Year/Last Year – Omogućuje pregled samo onih zapisa u aktualnoj/prošloj godini.

3.      Opcija Group By omogućuje grupiranje po nekom kriteriju kako bi se zapisi lakše pregledavali po pripadnosti grupama:

                                                    i.     Project – Grupira sve zapise vezane za svaki zaseban projekt i tako ih prikazuje.

                                                   ii.     State – Zapisi se prikazuju grupirano po statusima u kojima se nalaze te se tako pažnja može obratiti na primjer samo na one koji su otvoreni.

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star